Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަގްރިބް 18:19
ޢިޝާ 19:34
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
Quiz Icon

މިހާރު ކުއިޒް

ނަބީ ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ކޮން ބޭކަލެއް؟

ރޯދައިގެ ފޮޓޯ

ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ސަލާމަތްކުރަން ނުކުތް ޑޮކްޓަރު!

ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ސަލާމަތްކުރަން ނުކުތް ޑޮކްޓަރު!

މީހާ މީހަކަށް ވަނީ ކަރުގައި އަޅާ ޓައީ އަކުން، ނުވަތަ ކިޔެވި އެއްޗަކާ ގުޅުވައި ނަމުގެ ކުރިޔަށް އަންނަ ދެ އަކުރަކުން ނޫނެވެ. ކުރު ސޯޓެއް

read more
ފުރަތަމަ ހުތުރު ބަސްތަކާ ދުރުވޭ، އޭގެ ފަހުން ރޯދަ!

ފުރަތަމަ ހުތުރު ބަސްތަކާ ދުރުވޭ، އޭގެ ފަހުން ރޯދަ!

އިސްލާމް ދީނުގައި ފަރުލު ކުރެވިފައިވާ އިބާދާތު (ހާއްސަ އަޅުކަންތައްތަކު) ގެ ބޭނުމަކީ އިންސާނާ އަށް އޭގެ ސަބަބުން ޖިސްމާނީ އަދި މާލީ

read more
އީދު ފާހަގަކުރާއިރު ހަރާމް ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވޭ

އީދު ފާހަގަކުރާއިރު ހަރާމް ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވޭ

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް އަޅުގަނޑުމެންނާ އަލްވަދާއު ކިޔަނީ އުފާވެރި ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބަތާ އެކުގަ އެވެ. މި މުނާސަބަތުގައި މުސްލިމުން

read more
ހަ ރޯދަ: މުޅި އަހަރު ރޯދަހިފުން ފަދަ، ދޫނުކުރާތި!

ހަ ރޯދަ: މުޅި އަހަރު ރޯދަހިފުން ފަދަ، ދޫނުކުރާތި!

ރަމަޟާން މަސް ނިމުމާ އެކު ޝައްވާލު މަހުން ހަ ރޯދަ ހިފުން އިސްލާމް ދީނުގައި ޝަރުއު ކުރެވިފައިވެ އެވެ. ހަނަފީ މަޒުހަބާއި މާލިކީ މަޒުހަބުގެ

read more
"މިހާރު" ކުއިޒުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

"މިހާރު" ކުއިޒުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން "މިހާރު" އިން ބޭއްވި ކުއިޒުގެ ނަސީބުވެރިން އިއްޔެ ހޮވައިފި

read more