Roadha Mihaaru

ނަމާދު ވަގުތު

ފަތިސް
04:52
އިރުއަރާ
06:03
މެންދުރު
12:14
އަސްރު
15:13
މަގްރިބް
18:16
ޢިޝާ
19:28

މިހާރު ބަދިގެ

މީހުން

ރޯދައިގެ ފޮޓޯ

ފިރިހެނުންނަށް ދޫނުކޮށް ފިޔޯރީގެ އަންހެނުން ރާވެރިކަމަށް

މި ރަށް، ގދ. ފިޔޯރިން މި ފެންނަނީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނާނެ

read more

ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި، ފަންގި ވިނުމުގައި 50 އަހަރު

ފ. ފީއަލީގެ ބައެއް ގެތަކަށް ވަދެލާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފެންނާނީ ފަންގިވިންނަ މީހުންނެވެ. އެއީ، މުޅި ފ. އަތޮޅުގައި ވެސް ފުޅާ

read more

އިސްލާމީ ޖިހާދަކަށް ވަނީ ކިހިނެއް؟

ﷲ ގެ މަގުގައި ޖިހާދު ކުރުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ މުހިންމު ވާޖިބެކެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުންނާއި މާތް ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ ސުންނަތުން މިކަން ކަށަވަރުވެ

read more

ސާޖިންގެ ދަތުރު މި ރޯދަމަހު ވެސް ކުރިއަށް!

ޒުވާން މަސްވެރިޔާ، ހަސަން ސާޖިން ރާއްޖޭގެ "އުތުރުން ދެކުނަށް" ފެށި ދަތުރަށް ދެ މަސް ދުވަސް ވާން ކައިރިވާއިރު މި ރޯދަމަހު ވެސް އޭނާ އުޅެނީ އެ

read more

އެކަހެރި މަންދޫ: ވިދުން ގެނެވޭނެ ކޮންސެޕްޓެއް

މަހިބަދޫން ފުރި އަތޮޅު ފެރީ ދެ ގަޑިއިރު ފަހުން ގާތްކޮށްލީ އެހެން ރަށްތަކާ މާދުރުގައި އެކަހެރިކޮށް އޮތް މި ރަށަށެވެ. ފައިބަން ޖެހުނީ ކުޑަ

read more

އުންމީދު

މިއަދު އަހަންނަކީ އެއްވެސް މަންޒިލެއް ނެތް މީހަކީމެވެ. މަންޒިލަށް ވާސިލްވާން އެރި ހަޔާތުގެ ސަވާރީން އަހަރެން ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. ތެދުވާނެ

read more

ރޯދަ ވީއްލުން