Roadha Mihaaru

ނަމާދު ވަގުތު

ފަތިސް
04:34
އިރުއަރާ
05:51
މެންދުރު
12:07
އަސްރު
15:30
މަގްރިބް
18:15
ޢިޝާ
19:33

މިހާރު ބަދިގެ

މީހުން

ރޯދައިގެ ފޮޓޯ

ބަށީގެ ރާނީ: "އެ ފޯރި އާއި ދިރުން ގެއްލުވާލައިފި"!

ރަށު ތެރެއިން ހިނގާލާއިރު ފެންނަނީ އެކި ދިމަދިމާލުގައި ބަށި ކޯޓުތައް ހަދައިގެން ކުދިން ކުޅޭ ތަނެވެ. ހަވީރު އަތަށް އެޅުމުން ހުރިހާ

read more

ސްކޫލް ނިންމާފައި މަހަށް، މިހާރު އެހެން ދިމާއަކަށް!

ޓޫރިޒަމެއް ނެތެވެ؛ އޭގެ އެއްވެސް ކުލަވަރެއް ކުރިމަގުގައި ވެސް ފެންނާނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ވެސް ނެތެވެ. އެއީ ފ. ފީއައްޔަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު

read more

މި ރޯދަމަހު މާލޭގައި 151 އެކްސިޑެންޓް

މި ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ 15 އިގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި 151 އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި

read more

ސުޖުއާން: ޑިސްކަވަރީ ތެރެއަށް ގެއްލި ބޭރުގެ ރާޑަރަށް

ޖަންގަލި ތެރެއިން ނުކުތް މިނިކާވަގު, އުދުހެމުން ދިޔަ ކޮކާލަކަށް ގެއްލިފައި އިން މަންޒަރު ބަލާލަން ފުރިހަމަ އެވެ. އެ ފޮޓޯއިން

read more

ރާއްޖެއަށް ވެސް މާދަމާއަކީ އީދު ދުވަސް

މާދަމާއަކީ ފިތުރު އީދުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ވެސް ދެންމެ ކަނޑައަޅައިފި

read more

ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްނުލާ!

ރޯދައިގެ އަޅުކަން ކުރުމަށް ހާއްސަ ވެފައިވާ ރަމަޟާން މަސް ނުވަތަ ރޯދަމަހަކީ އަދި އެ މަސް ނިމުމަށް ފަހު އަންނަ އީދު ދުވަހަކީ މުސްލިމުން

read more

ރޯދަ ވީއްލުން