Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:20
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:43
މަގްރިބް 18:21
ޢިޝާ 19:35
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ގާމާދޫކޮޅުގައި ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޒަޔާން

ގާމާދޫކޮޅުގައި ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޒަޔާން

08 އޮކްޓޯބަރ 2022

އެމްޓީސީސީ ދިވެހި ސާފް ލީގުގައި ކ. ހިންމަފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ގާމާދޫކޮޅު 2022" ރާޅާއެޅުމުގެ މުބާރާތުގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންކަން މުހައްމަދު ޒަޔާން (ޗޮއްޕު) ހޯދައިފި އެވެ.

މުހައްމަދު ޒަޔާން ޒާހިރު މުހައްމަދު ޒަޔާން ޒާހިރު

އެމްޓީސީސީ ދިވެހި ސާފް ލީގުގައި ކ. ހިންމަފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ގާމާދޫކޮޅު 2022" ރާޅާއެޅުމުގެ މުބާރާތުގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންކަން މުހައްމަދު ޒަޔާން (ޗޮއްޕު) ހޯދައިފި އެވެ.

މިއީ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ޗޮއްޕު މިއަހަރުގެ ސާފް ލީގުގައި ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ދެ ވަނަ މުބާރާތެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ގދ. ގައްދޫގައި ކުރިއަށް ދިޔަ "ކަޅެގަލެކޮޑާ" ގެ ފައިނަލްގައި ވެސް އޭނާ ވާދަ ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް އެ ފަހަރު ބަލިވީ ޝަރޫފް ޝާއިރު އަތުންނެވެ.

ގާމާދޫކޮޅުގައި ޗޮއްޕު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފޯރިގަދަ ފައިނަލް ހީޓުގައި މުހައްމަދު އިނާން އަބްދުލް ހަންނާން ބަލިކޮށްފަ އެވެ. ޗޮއްޕު ވަނީ ފައިނަލް ހީޓްގައި 15.17 ޕޮއިންޓް ސްކޯ ކޮށްފަ އެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ރަނގަޅު ރާޅުގައި އަށް ޕޮއިންޓް ހޯދި އިރު، ދެވަނައަށް އެންމެ ރަނގަޅު ރާޅަށް ލިބުނީ 7.17 ޕޮއިންޓެވެ.

އިނާން އަށް ފައިނަލްގައި ސްކޯ ކުރެވުނީ ޖުމްލަ 12.30 ޕޮއިންޓެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ރާޅަށް 6.17 ޕޮއިންޓް ހޯދުނުއިރު ދެވަނައަށް އެންމެ ރަނގަޅު ރާޅަށް ލިބުނީ 6.13 ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް ޗޮއްޕުގެ ސްކޯ ބީޓުކުރަން އިނާން އަށް ނުވަ ޕޮއިންޓުގެ ރާޅެއް ބޭނުންވި އެވެ.

ޗޮއްޕު ފައިނަލަށް ހޮވުނީ ސެމީ ފައިނަލްގައި މިއަދު ހެނދުނު ދ. ކުޑަހުވަދޫގެ އިސްމާއިލް މަދުހު އަހުމަދު ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އޭނާ ސެމީ ފައިނަލުގައި ދެ ރާޅު އަޅައިގެން ޖުމްލަ 11.10 ޕޮއިންޓް ހޯދި އެވެ. މަދުހު އަށް ހޯދުނީ 6.20 ޕޮއިންޓެވެ.

ސާފް ލީގުގައި މުޅިން އަލަށް ފައިނަލްގައި ވާދަކުރި އުމުރުން 13 އަހަރުގެ، ކ. ގުރައިދުއަށް އުފަން އިނާން ވަނީ ސާފް ލީގުގައި މުބާރާތަކަށް ފަހު މުބާރާތެއްގައި ކުރިއެރުން ހޯދައިފަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ސެމީ ފައިނަލްގައި، އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ދެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަން ޝާނިފް ޝަފީގް ބަލިކޮށްފަ އެވެ. ޝާނިފް ބަލިކުރީ ޖުމްލަ 10.07 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްގެންނެވެ. ޝާނިފް އަށް ހޯދުނީ 5.33 ޕޮއިންޓެވެ.

އިނާން ވާދަކުރި ހީޓުގައި ޝާނިފް ބައިވެރިވީ ހީޓު ފެށިތާ ތިން މިނިޓު ފަހުންނެވެ. ޝާނިފްގެ އެންމެ ރަނގަޅު ރާޅަކީ އޭނާގެ ހަވަނަ ރާޅެވެ. އެ ރާޅަށް 5.33 ޕޮއިންޓް ލިބުނު އިރު، ޖެހިގެން އައި ރާޅުގައި 3.87 ޕޮއިންޓް ހޯދި އެވެ. ނަމަވެސް އެއަށް ފަހު އިނާން ޕްރިއޯރިޓީގައި އޮއްވައި އިންޓަފިއާ ކޮށްގެން، ދެ ވަނައަށް ހޯދި އެންމެ ރަގަޅު ސްކޯ އުނިކުރެވުމުން ކޮމްބޯ ޕޮޒިޝަނަކަށް ވެއްޓި، ހީޓު އަތުން ދޫވީ އެވެ. އެންމެ ރާޅަކަށް އެންމެ ގިނައިން ވެސް ހޯދޭނީ 10 ޕޮއިންޓެވެ.