Roadha Mihaaru
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަގްރިބް 18:18
ޢިޝާ 19:30
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުދޭން އޭޖީ އަންގަވައިފި

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން އަންގައިފި

11 ޖުލައި 2018

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ރަސްމީކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރެވެންދެން ވެސް، އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތާއި ސަލާމަތީ ކަންކަން ފޯރުކޮށްދޭން ކަމާ ގުޅޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ.

ހަސަން މުހައްމަދު ހަސަން މުހައްމަދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ރަސްމީކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރެވެންދެން ވެސް، އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތާއި ސަލާމަތީ ކަންކަން ފޯރުކޮށްދޭން ކަމާ ގުޅޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި ފުލުހުންނާއި ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް އަނިލް އެގޮތަށް އެންގެވިއިރު، އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހުޅުމާލޭގައި ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމަށް އިއްޔެ ވަޑައިގަތުމުން ބަޔަކު މީހުން އޭނާ އަށް ހަމަލަ ދޭން ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. އަދި އިބޫއާ އެކު، ހުޅުމާލެ އަށް ވަޑައިގެންނެވި، ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ގަޔަށް ވަނީ ކަޅު ތެޔޮ ވެސް ޖަހައިފަ އެވެ.

ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކޮށްފައިނުވި ނަމަވެސް ޕާޓީތަކުން މިހާތަނަށް ނެރެފައިވާ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކޮށް އަމަލުކޮށް، ދައުލަތުގެ ހަރަދުގައި ސަލާމަތީ ކަންކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފުލުހުންނަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދަން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގައި ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ހަމަހަމަކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ދައުލަތުގެ މީޑިޔާއިން ހަމަހަމަކޮށް އެއާޓައިމް ދޭން ވެސް ވަނީ އަންގަވައިފަ އެވެ. އަދި މަގުތަކާއި ދައުލަތުގެ ބިމާއި އިމާރާތްތައް ވެސް ހަމަހަމަކަމާ އެކު ފޯރުކޮށްދޭން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަދި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިޔާ (ޕީއެސްއެމް) އަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އިބޫ އާއި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ވެރިން ހުޅުމާލެއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ގްރޫޕަކުން އިންޒާރުދީ އަދި އޭގެ ފަހުން ކެމްޕެއިން ޓީމަށް އަމާޒުކޮށް ކަޅު ތެޔޮ އުކި އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަމުން އަަންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުދެއްވަ އެވެ.