Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:20
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:43
މަގްރިބް 18:21
ޢިޝާ 19:35
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
އެކްސިޑެންޓަކާ ގުޅިގެން ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓަކާ ގުޅިގެން ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

29 ޖުލައި 2019

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓަކާ ގުޅިގެން އެ ކާރުގެ ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

އާސިމާ ނިޒާރު އާސިމާ ނިޒާރު

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓަކާ ގުޅިގެން އެ ކާރުގެ ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ކާރު އެކްސިޑެންޓްވެފައިވަނީ ބްރިޖާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލާފައި އޮންނަ ބޯށިމާ ހިނގުމުގައި، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިމާރާތުގެ ފުރަގަހުގަ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެކްސިޑެންޓް ހިނގި އިރު ކާރު ދުއްވަން އިނީ 22 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ބޯށިމާ ހިނގުމުން އިރުން ހުޅަނގަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރު ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ފާރުގައި ޖެހި ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މި އެކްސިޑެންޓުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ފާރަށާއި ކާރުގެ ކުރީކޮޅަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވޭ،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ހުޅުމާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކާރާއި ސައިކަލު އާދަޔާ ހިލާފް ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވުން ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ. ހަފުތާ ބަންދު ތެރޭގައި މިކަން ވަކިން ބޮޑުވެ އެވެ.