Roadha Mihaaru

މީހުން

ބަށީގެ ރާނީ: "އެ ފޯރި އާއި ދިރުން ގެއްލުވާލައިފި"!

ބަށީގެ ރާނީ: "އެ ފޯރި އާއި ދިރުން ގެއްލުވާލައިފި"!

ރަށު ތެރެއިން ހިނގާލާއިރު ފެންނަނީ އެކި ދިމަދިމާލުގައި ބަށި ކޯޓުތައް ހަދައިގެން ކުދިން ކުޅޭ ތަނެވެ. ހަވީރު އަތަށް އެޅުމުން ހުރިހާ

read more
ސުޖުއާން: ޑިސްކަވަރީ ތެރެއަށް ގެއްލި ބޭރުގެ ރާޑަރަށް

ސުޖުއާން: ޑިސްކަވަރީ ތެރެއަށް ގެއްލި ބޭރުގެ ރާޑަރަށް

ޖަންގަލި ތެރެއިން ނުކުތް މިނިކާވަގު, އުދުހެމުން ދިޔަ ކޮކާލަކަށް ގެއްލިފައި އިން މަންޒަރު ބަލާލަން ފުރިހަމަ އެވެ. އެ ފޮޓޯއިން

read more
ހިޔާލުތަކާ ދުރަށް ދަނީ މި ދޯނިތަކުގައި

ހިޔާލުތަކާ ދުރަށް ދަނީ މި ދޯނިތަކުގައި

އުމުރުން ދުވަސް ވިޔަސް އަދި ހުރީ ހެޔޮހާލުގަ އެވެ. ހެލިފެލިވެ އުޅޭކަށް އެއްވެސް ދައްޗެއް ނެތެވެ. ބަލާބެލުމަށް 76 އަހަރުގެ މީހެކޭ ވެސް ހީނުވެ

read more
މުހައްމަދު: އެންމެ އަލިގަދަ ތަރިއަކީ މިއީ!

މުހައްމަދު: އެންމެ އަލިގަދަ ތަރިއަކީ މިއީ!

ދީނީ ތައުލީމު އުނގެނިގެން ތިބި މީހުން ގިނަ އާއިލާއެކެވެ. ރަށުގައި އަދި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ވެސް ރީތިކޮށް، މޮޅަށް ގުރުއާން ކިޔަވާ ބަޔަކު

read more
އެތައް ކުއްޖަކަށް "އަގުބޮޑު" މަންމަން ކޯޗު

އެތައް ކުއްޖަކަށް "އަގުބޮޑު" މަންމަން ކޯޗު

ވަރަށް ހެވިލައިފައި އޭނާ ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ވެސް ކުޑަކުދިންތަކާ އެކު އެ އުޅެނީ، އޭނާގެ ހިތުގައި ވަރަށް ބޮޑު އަޒުމެއް އޮވެގެންނެވެ. އެ

read more
މުސްކުޅިވީ ދުވަހު ހަތަރު ކުދިންގެ "މަންމަ"އަކަށް!

މުސްކުޅިވީ ދުވަހު ހަތަރު ކުދިންގެ "މަންމަ"އަކަށް!

އުޅެ ބޮޑުވީ ލޯޯފަން ބައްޕައެއް ކައިރީގައި، ނިކަމެތި ހާލުގަ އެވެ. ލޮލަށް ރަނގަޅަށް ނުފެނުނަސް އެހެން މީހުންނަށް މަސައްކަތް ކޮށްދީގެން

read more
ސަތޭކައިގެ ދަރިވަރު: އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެއްޖެ

ސަތޭކައިގެ ދަރިވަރު: އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެއްޖެ

"މި ރަށަށް ގެނައިކަން އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ނަސީބެއް. އެހެން ނޫނީ މިއަދު ހުންނަން ޖެހުނީހީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޭނގޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައި،" އެންމެ 23

read more
ލަތީފާ: ހިލޭސާބަހަށް ގުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމުގައި 50!

ލަތީފާ: ހިލޭސާބަހަށް ގުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމުގައި 50!

އުމުރުން ދުވަސްވެ ގައިގެ ވަރު ދޫވަނީ އެވެ. އެކަމަކު، ލަތީފާ އަހުމަދު ދޫނުކުރި އެއް ކަމެއް އެބައޮތެވެ. ގުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމެވެ. ޒުވާން

read more