19:28 18:13 15:25 12:06 05:52 04:37
ޢިޝާ މަގްރިބް އަސްރު މެންދުރު އިރުއަރާ ފަތިސް
ބަދިގެ
ވާހަކަ
ކުއިޒް
ރަން މުތް
މީހުން
ރެސްޓޯރަންޓް
ކުއިޒް

ރޯދަ ކުއިޒް

މި ކުއިޒްގައި އެންމެ މަދު ފުރުސަތުގެ ބޭނުންކުރައްވައިގެން، އެންމެ އަވަހަށް ޖަވާބުދެއްވާ. ކުއިޒް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކަށް ލިބޭނެ އިނާމުތަކުގެ ތެރޭގައި: "ކެނޮން އެސްއެކްސް 430" މޮޑެލްގެ ކެމެރާއެއް، ގްލައިޑިން ގޮނޑިއެއް، 3،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް. މި ކުއިޒް ކުރިއަށްދާނީ މޭ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދަމު 12:00އާ ހަމައަށް!

ކުއިޒް ފަށާ