Roadha Mihaaru
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަގްރިބް 18:18
ޢިޝާ 19:30
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ބްރިޖު މަތިން ކާރެއް ފުރޮޅާލައިފި

ބްރިޖު މަތިން ކާރެއް ފުރޮޅާލައިފި

04 ޖެނުއަރީ 2023

ސިނަމާލެ ބްރިޖު މަތީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މިއަދު ކާރެއް ފުރޮޅާލައިފި އެވެ.

އިފްރާޒް އަލީ އިފްރާޒް އަލީ

ސިނަމާލެ ބްރިޖު މަތީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މިއަދު ކާރެއް ފުރޮޅާލައިފި އެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވި ކަމެއް އަދި ޔަގީނެއް ނުވެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ބްރިޖު މަތިން ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ފުރޮޅާފައިވާ ކަމަށް މިއަދު މެންދުރުފަހު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނުގައި ފުލުހުން މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

ސިނަމާލެ ބްރިޖު މަތީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ކާރެއް ފުރޮޅާލައިފައި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އާސިފް

ސިނަމާލެ ބްރިޖު މަތީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ކާރެއް ފުރޮޅާލައިފައި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އާސިފް

އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވި ކަމެއް ފުލުހުން ވެސް އަދި ކަށަވަރުނުކޮށްދެ އެވެ.

"އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބުމުން ހިއްސާކޮށްލަދޭނަން،" ފުލުހުންގެ މީޑިއާއިން ބުންޏެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވާ ފޮޓޯތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި އެއީ ހުދު ކުލައިގެ ޕްރައިވެޓް ކާރެކެވެ. ކާރު ފުރޮޅާލައި ކާރުގެ ކުރިމަތި އޮތީ އެއްކޮށް ފުނޑިފަ އެވެ.