Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަގްރިބް 18:19
ޢިޝާ 19:34
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
މަހުމޫދުގެ ފަރުވާ އިންޑިއާގައި ފަށައިފި

މަހުމޫދުގެ ފަރުވާ އިންޑިއާގައި ފަށައިފި

22 މެއި 2022

ފުވައްމުލަކުގައި ޑައިވިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް، ހާލު ދެރަވި ޒުވާނާ އިންޑިއާގެ ކޮޗީގައި ހުންނަ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލަށް އިއްޔެ ގެންގޮސް އޭނާގެ ފަރުވާ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

އިފްރާޒް އަލީ އިފްރާޒް އަލީ

ފުވައްމުލަކުގައި ޑައިވިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް، ހާލު ދެރަވި ޒުވާނާ އިންޑިއާގެ ކޮޗީގައި ހުންނަ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލަށް އިއްޔެ ގެންގޮސް އޭނާގެ ފަރުވާ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

މި މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ޑައިވިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް އުމުރުން 18 އަހަރުގެ މަހްމޫދު ހާލު ގޯސްވެ، އޭނާ އަށް އެންމެ ފަހުން ފަރުވާދެމުން އައީ ޅ. ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގައި ހުންނަ ޑިކޯ ޗެމްބަރުގަ އެވެ. އޭނާ އަށް ފުރަތަމަ ފަރުވާދިނީ ދ. ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުގައި ހުންނަ ޑިކޯ ޗެމްބަރުގަ އެވެ. އެކަމަކު ހާލު ރަނގަޅުނުވާތީ ނިއޮރޮލޮޖިސްޓަކަށް ދެއްކުމަށް މަހުމޫދު މާލެ ގެނެސް އޭޑީކޭ އަށް ވެސް ދެއްކި އެވެ.

މަހްމޫދުގެ އާއިލާގެ މީހަކު "މިހާރު" އަށް މިއަދު ބުނީ ރާއްޖޭގައި ހޯދި ފަރުވާ އާއި ޓެސްޓުތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު، އަމްރިތާގައި އޭނާގެ ފަރުވާ ފަށައިއި މިއަދު ނާރުގެ ޓެސްޓުތަކެއް ވެސް ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ ހާލު މަޑުމަޑުން ކުރިއަށް ވުރެ ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

މަހްމޫދުގެ ހާލު ގޯސްވެގެން އޭނާ އަށް ފަރުވާދެމުން އަންނައިރު، އޭނާއާ އެކު ފުވައްމުލަކުގެ "ޓައިގާ ޝާކް" ޑައިވިން ޕޮއިންޓަށް ޑައިވިން އަށް ފޭބި ފުވައްމުލަކު ނީމޯ، މުހައްމަދު ސައީދު 44، ގެއްލިގެން ހަފުތާއެއް ވަންދެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ކުރުމަށް ފަހު، އޭނާ ނުފެނުމުން އެ މަސައްކަތް ވަނީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ.

ތިން ކުދިންގެ ބައްޕައެއް ކަމަށްވާ ސައީދު ހޯދަން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބެލި އެވެ. އޭނާ މަސް ހިފަން ގެންގުޅު އާލާތެއް ވެސް 59 މީޓަރު އަޑިން ފެނުނެވެ.