Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:20
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:43
މަގްރިބް 18:21
ޢިޝާ 19:35
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ސާފިން ޓީމުތަކުގެ އޮފިޝަލް ޕާޓްނަރަކަށް ބީއެމްއެލް

ސާފިން ޓީމުތަކުގެ އޮފިޝަލް ޕާޓްނަރަކަށް ބީއެމްއެލް

21 އޮކްޓޯބަރ 2022

މޯލްޑިވްސް ސާފިން އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެސްއޭ)ގެ ސާފިން ޓީމުތަކުގެ އޮފިޝަލް ޕާޓްނަރަކަށް ވުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އައިޝަތު ޖަޒްލީ އައިޝަތު ޖަޒްލީ

މޯލްޑިވްސް ސާފިން އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެސްއޭ)ގެ ސާފިން ޓީމުތަކުގެ އޮފިޝަލް ޕާޓްނަރަކަށް ވުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އެ ބޭންކުން އިއްޔެ ބުނީ، ޒުވާން ސާފަރުންގެ ހުނަރު ތަރައްގީކޮށް، ކުރިއެރުވުމަށް އެމްއެސްއޭ އިން ބާއްވާ ޖޫނިއާ ސާފިން ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް އެ ޕާޓްނާޝިޕުގެ ދަށުން އެހީތެރިވާނެ ކަމަށެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ އިންޗާޖު އަދި އެކްޓިން އެމްޑީ އައިޝަތު ނޫރައްދީން ވިދާޅުވީ، ޕާޓްނާޝިޕުގެ ސަބަބުން ސާފިން ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް، ޒުވާން ސާފަރުން ދެކޭ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި ރާޅާއެޅުމަކީ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކުޅިވަރެއް ކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

ބީއެމްއެލުން ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ވަނީ ފުޓްބޯޅަ އާއި ސްވިމިން އަދި ޓެނިސްއާ އެކު ވެސް ޕާޓްނާޝިޕެއް ހަދައިފަ އެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިންގަމުންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދާދި ފަހުން ވަނީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާ ގުޅިގެން މޮޅެތި އެތްލީޓުންނަށް ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.