Roadha Mihaaru
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަގްރިބް 18:18
ޢިޝާ 19:30
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ޖަލު އޮޕަރޭޝަން: ފޯނާއި ސިމް ކާޑާއި މަސްތުވާތަކެތި

ޖަލު އޮޕަރޭޝަން: ފޯނާއި ސިމް ކާޑާއި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

08 ޑިސެމްބަރ 2022

ކ. މާފުށީ ޖަލުގައި އެންމެ ފަހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ފޯނާއި ސިމް ކާޑާއި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

އާސިމާ ނިޒާރު އާސިމާ ނިޒާރު

ކ. މާފުށީ ޖަލުގައި އެންމެ ފަހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ފޯނާއި ސިމް ކާޑާއި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

އެ ޖަލުގައި ސްކޭމް ކުރުމާއި ޓެރަރިޒަމަށް މަގުފަހިވާ އަމަލުތައް ހިންގާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ފެށީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭގަ އެވެ. އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ނެތި އެ އޮޕަރޭޝަން ނިންމާލީ އިއްޔެ މެންދުރެވެ.

ކަރެކްޝަންސްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އޮޕަރޭޝަން ހިންގިއިރު ފޯނާއި ސިމް ކާޑާއި މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ތަކެތި ފެނުނު ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ޖަލު ބަލަހައްޓާ އިދާރާ އިން އަދި ނުދެ އެވެ.

ސްކޭމާއި ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ޖަލުގައި އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގިއިރު، މީހުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ގައިދީން ފައިސާ ނަގަމުންދާ މައްސަލަތައް އިތުރުވާތީ ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވެ އެވެ.

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވީ ޖެނުއަރީ 1، 2019 އިން ފެށިގެން މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ސްކޭމް ކޯލްގެ 1،423 މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު ކަމަށެވެ. އެފަދަ ގިނަ ކޯލުތަކަކީ ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ ގައިދީން ވަގަށް ފޯނު ވައްދައިގެން ކުރާ ކޯލުތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިހާތަނަށް ވެސް ފާހަގަވެފައިވާ ގޮތުގައި މިފަދަ ގިނަ ކޯލުތައް ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ ގައިދީން ޖަލަށް ވަގަށް ފޯނާއި އެ ނޫން ވެސް ތަކެތި ވައްދައިގެން ކުރާކަން ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި،" ސީޕީ ވިދާޅުވި އެވެ.