Roadha Mihaaru
ހިތަދޫގައި ދަގަނޑުބުރިއަކުން ކުއްޖަކަށް ހަމަލާ ދީފި

ހިތަދޫގައި ދަގަނޑުބުރިއަކުން ކުއްޖަކަށް ހަމަލާދީ، ޒަހަމްކޮށްލައިފި

12 ޖެނުއަރީ 2018

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ބަޔަކު ދަގަނޑުބުރިއަކުން ހަމަލަދީ ރޭ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

އަހުމަދު އަދްޝަން އަހުމަދު އަދްޝަން

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ބަޔަކު ދަގަނޑުބުރިއަކުން ހަމަލަދީ ރޭ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އެ ކުއްޖާއަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދީފައިވާއިރު، ބޮލުގެ ދެ ތަނަކުން ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް ސީރިއަސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ހިތަދޫ ބޮޑުމަގުގައި ޝީޝާ ފިހާރަ ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ރޭ 10:30 ހާއިރު، އެ ކުއްޖާއަށް ހަމަލާ ދިނީ ސައިކަލަކުން ދިޔަ ބައެއް ކަމަށް ވެ އެވެ.

މި މާރާމާރީގެ މައްސަލަ ފުލުހުން އަނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު އަދި މީޑިއާގައި ފުލުހުން ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެ އެވެ.