Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަގްރިބް 18:19
ޢިޝާ 19:34
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ދަރުމަވަންތަ ކުއްޖާއަށް ހަމަލަދިން ބަޔަކު ދޫކޮށްލައިފި

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ ކުއްޖާއަށް ވަޅިން ހަމަލަދިން ބަޔަކު ދޫކޮށްލައިފި

26 ޖެނުއަރީ 2018

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ ކުއްޖާގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރު ކުރި ބަޔަކު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

މުހައްމަދު ޔާމީން މުހައްމަދު ޔާމީން

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ ކުއްޖާގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރު ކުރި ބަޔަކު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ދަރިވަރަށް ހަމަލަ ދިން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި 15 އަހަރުގެ ދެ ކުދިންނާއި 18 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެތެރެއިން 14 އަހަރުގެ ކުއްޖާ އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އަދި އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ދެ ކުދިންގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން އެ ކުދިން ދޫކޮށްލަން އެ ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އެކަމަކު އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލީ ފަސް މީހުން ހިމެނޭ ގްރޫޕަކުން ކަމަށްވެ އެވެ. އެ ކުއްޖާއަށް ހަމަލާދިނީ، ސްކޫލް ނިންމާފައި ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގަ އެވެ. އަދި ދަރިވަރަށް ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ވެސް ދިނެވެ.

ސީއެޗްއެސްއީ ކައިރީގައި ހިންގި އެ މާރާމާރީގައި އެ ދަރިވަރުގެ އަރިކައްޓަށް ވަޅި ހަރާފައިވާއިރު އިނގިއްޔެއް ބިންދައިގެން ދިއުމުގެ އިތުރުން ބޮލަށް ވެސް ވަނީ ކުދި ކުދި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފަ އެވެ.

ދަރިވަރު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ އަށް ހަމަލާދިނީ މާލޭގެ ގޭންގަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ އެވެ.