Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަގްރިބް 18:19
ޢިޝާ 19:34
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ހައިވޭގެ ޑިވައިޑާތައް އަނެއްކާވެސް ފުނޑުފުނޑު

ހައިވޭގެ ޑިވައިޑާތައް އަނެއްކާވެސް ފުނޑުފުނޑު

16 ޖޫން 2019

ސިނަމާލޭ ބްރިޖް ހައިވޭގައި ޖަހާފައި ހުރި ލަކުޑި ޑިވައިޑާތަކުގައި ޕިކަޕެއް ޖެހި އަނެއްކާވެސް ފުނޑުފުނޑު ވެއްޖެ އެވެ.

އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ

ސިނަމާލޭ ބްރިޖް ހައިވޭގައި ޖަހާފައި ހުރި ލަކުޑި ޑިވައިޑާތަކުގައި ޕިކަޕެއް ޖެހި އަނެއްކާވެސް ފުނޑުފުނޑު ވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ރޭ 2:14 ހާއިރު އެ އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ ޕިކަޕުގެ ކުރީ ދެ ފުރޮޅު ފަޅައިގެންގޮސް ކޮންޓްރޯލް ގެއްލުމުންނެވެ. އެ އެކްސިޑެންޓްގައި ޑިވައިޑާތައް ފުނޑުފުނޑުވުމުގެ އިތުރުން އެމްޓީސީސީގެ ބަހެއްގައި ވެސް ޖެހި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވެ އެވެ.

ލިންކް ރޯޑުގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓް: އެ އެކްސިޑެންޓްގައި ޑިވައިޑާތައް ފުނޑުފުނޑުވުމުގެ އިތުރުން ބަހަށް ވެސް ވަނީ ގެއްލުން ވެފައި-- ފޮޓޯ: ފަތުހުﷲ ސޯލިހް

ލިންކް ރޯޑުގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓް: އެ އެކްސިޑެންޓްގައި ޑިވައިޑާތައް ފުނޑުފުނޑުވުމުގެ އިތުރުން ބަހަށް ވެސް ވަނީ ގެއްލުން ވެފައި-- ފޮޓޯ: ފަތުހުﷲ ސޯލިހް

އެ އެކްސިޑެންޓްގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޕިކަޕު ދުއްވަން އިން މީހާ އަކީ ލައިސަންސް އޮތް މީހެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ހަތަރު ފަހަރަކު ވަނީ ޑިވައިޑާތަކުގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓުވެގެން، ޑިވައިޑާތައް ހަލާކުވެފަ އެވެ.