Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަގްރިބް 18:19
ޢިޝާ 19:34
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ބްރިޖުމަތީގައި އެއް ވަގުތެއްގައި ދެ އެކްސިޑެންޓް

ބްރިޖްމަތީގައި އެއް ވަގުތެއްގައި، ނުރައްކާތެރި ދެ އެކްސިޑެންޓް

29 ޑިސެމްބަރ 2020

ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަތީގައި މިރޭ އެއްވަގުތެއްގައި، ނުރައްކާތެރި ދެ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

އާމިނަތު ޝިފްލީން އާމިނަތު ޝިފްލީން

ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަތީގައި މިރޭ އެއްވަގުތެއްގައި، ނުރައްކާތެރި ދެ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި މިރޭ 8:30 ހާއިރު، މާލެއިން ހުޅުމާލެ އަށް ދާން އޮންނަ ދެ ލޭން ހައިވޭގައި އެމްބިއުލާންސަކާއި ޕިކަޕެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވި އިރު، އެ ސަރަހައްދާ 200 ފޫޓު ދުރުގައި، ތިން ކާރާއި ޕިކަޕެއް ޖެހި ވަނީ އެކްސިޑެންޓް ވެފަ އެވެ.

އެމްބިއުލާންސާއި ޕިކަޕް އެކްސިޑެންޓްވީ، ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި، ބާރަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ އެމްބިއުލާންސް ޕިކަޕްގެ ފަހަތުގައި ޖެހިގެންނެވެ. އެ އެކްސިޑެންޓްގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވި ނަމަވެސް ދެ އުޅަނދަށް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވެފަ އެވެ.

ދެ ވަނަ އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ، އެއްކޮޅަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ތިން ކާރާއި ޕިކަޕެއް ޖެހިގެންނެވެ. އެ އުޅަނދުތަކަށް ވެސް ގެއްލުންވި އިރު، މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެ އެވެ.

"އެ ހުރިހާ އުޅަނދެއް ވެސް ދުއްވީ، އެ ކެޓަގަރީގެ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮންނަ މީހުންނެވެ." ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްތައް ފުލުހުން މިހާރު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.