Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަގްރިބް 18:19
ޢިޝާ 19:34
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ހައިވޭގައި ދެ އެކްސިޑެންޓެއް: ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވި

އެކްސިޑެންޓަކާ ގުޅިގެން ހައިވޭ އަށް ދިޔަ ފުލުސް ކާރެއްގައި ޕިކަޕަކުން ޖެހި އެކްސިޑެންޓު ވެއްޖެ

09 ޖޫން 2021

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ހައިވޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން އެ ތަނަށް ދިޔަ ފުލުހުންގެ ކާރަކާއި އެހެން ވެހިކަލެއް ޖެހި މިއަދު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

އިފްރާޒް އަލީ އިފްރާޒް އަލީ

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ހައިވޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން އެ ތަނަށް ދިޔަ ފުލުހުންގެ ކާރަކާއި އެހެން ވެހިކަލެއް ޖެހި މިއަދު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ހައިވޭ އަށް ދިޔައީ ހުޅުމާލެ އިން މާލެ އަށް ދަތުރުކުރި ސައިކަލަކާއި ޕިކަޕެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގެ ރިޕޯޓް ލިބިގެން ހަވީރު 4:10 ގަ އެވެ. އެ އެކްސިޑެންޓުގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެ، އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު މިރޭ ވިދާޅުވީ، ހައިވޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ފުލުހުންގެ ކާރެއް އެތަނަށް ދިޔަ ކަމަށާއި އެކްސިޑެންޓުވީ އެތަނުގައި މަޑުކޮށްގެން އޮއްވައި މާލެ އިން ހުޅުމާލެ އަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ޕިކަޕެއް ފުލުހުންގެ ކާރުގައި ޖެހިގެން ކަމަށެވެ. އެ އެކްސިޑެންޓު ރިޕޯޓު ކޮށްފައި ވަނީ ހަވީރު 4:45 ގަ އެވެ.

ފުލުހުންގެ ކާރުގައި ޕިކަޕަކުން ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެ އެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ ކާރުގެ ފަހަތު ޑިކީއާ ދިމާލުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ވެފަ އެވެ.

"ޕޮލިސް ވެހިކަލަށާއި ޕިކަޕަށް ވެސް ގެއްލުން ވެފައިވޭ. ޕިކަޕު މިހާރު ވަނީ ޓޯ ކޮށްފައި،" ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ދެ އެކްސިޑެންޓު ވެސް ފުލުހުން މިހާރު އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.