Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:20
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:43
މަގްރިބް 18:21
ޢިޝާ 19:35
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ގެނބިގެން މަރުވެފައި އޮތް ޓޫރިސްޓަކު ފެނިއްޖެ

އައްޑޫން ސްނޯކަލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

08 ޖުލައި 2021

އައްޑޫ އީކުއޭޓަ ވިލެޖުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އައި ޖަރުމަނުގެ ޓޫރިސްޓަކު ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

މަރިޔަމް ޝަހުދާ މަރިޔަމް ޝަހުދާ

އައްޑޫ އީކުއޭޓަ ވިލެޖުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އައި ޖަރުމަނުގެ ޓޫރިސްޓަކު ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، އުމުރުން 44 އަހަރުގެ އެ ފިރިހެންމީހާގެ ހަށިގަނޑު އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސިފައިންގެ ޑައިވަރުން އެ މީހާ ނަގައިގެން ސ. ފޭދު އަށް ގެންދިޔައީ މިއަދުގެ ހަވީރު 4:30 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެ އެވެ. އެ މީހާގެ ރިޕޯޓު އެމްއެންޑީއެފަށް ދީފައި ވަނީ 3:30 ހާއިރު އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނިގޮތުގައި އެ މީހާގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ، އީކުއޭޓާ ވިލެޖުގެ އިރު އުތުރު ފަރު ބޭރުންނެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.