Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަގްރިބް 18:19
ޢިޝާ 19:34
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ބްރިޖުގައި ދެ އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވި

ބްރިޖުގައި ދެ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

27 އޯގަސްޓް 2021

ސިނަމާލޭ ބްރިޖުން މާލެ އިން ހުޅުމާލެ އަށް ދާ ލޭނުގައި މިއަދު ހަވީރު ދެ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

މާއިދާ މުހައްމަދު ރަޝާދު މާއިދާ މުހައްމަދު ރަޝާދު

ސިނަމާލޭ ބްރިޖުން މާލެ އިން ހުޅުމާލެ އަށް ދާ ލޭނުގައި މިއަދު ހަވީރު ދެ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެއް އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ ބްރިޖުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ޑިވައިޑަރެއްގައި ޖެހިގެން ކަމަށެވެ. އެ އެކްސިޑެންޓްވުމުން ސައިކަލުގައި އިން މީހާ ގެންދިޔައީ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބަހެއް ނުލިބޭތީ، އެ މީހާ އަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ތަފުސީލެއް ނުލިބެ އެވެ.

ބްރިޖުމަތީގައި ދެވަނަ އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ ދެ ކާރެއް ޖެހިގެންނެވެ. އެތަނުން އެއް ކާރުގައި އިން މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏަސް ފަރުވާ އަށް އޭނާ ގެންދިޔައީ ކޮން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ކަމެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

އެ ދެ އެކްސިޑެންޓު ހިނގިއިރު އެ އުޅަނދުތައް ދުއްވަން ތިބީ ލައިސަންސް އޮންނަ ބައެއް ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް ވެސް ފުލުހުން ނުބުނެ އެވެ. އެކަމަކު ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި މި ދެ އެކްސިޑެންޓު ވެސް އަންނަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.