Roadha Mihaaru
ރައީސްއޮފީސް ގޮއްވާލާނެ ކަމަށް ބުނިމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައީސް އޮފީސް ގޮއްވައިލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

21 ޖެނުއަރީ 2022

ރައީސް އޮފީސް ކައިރިއަށް ގޮސް އެ ތަނުގެ ވެރިން ގޮއްވާލާނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދިން މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

މޫސާ ރަޝީދު މޫސާ ރަޝީދު

ރައީސް އޮފީސް ކައިރިއަށް ގޮސް އެ ތަނުގެ ވެރިން ގޮއްވާލާނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދިން މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ތިބި އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮފިސަރުން ކައިރިއަށް ގޮސް، އެތެރޭގައި ތިބި ވެރިން ބޭރަށް ނުކުތުމަށާއި ގޮއްވާލާނެ ކަމަށް ވެސް އެ މީހާ ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު އިއްޔެ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އޭނާ ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހުޅުމާލޭގެ ކޯޓުން މިހާރު ދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދިރިއުޅުއްވާ ރަސްމީ ގެކޮޅު މުލީއާގޭ ކައިރިއަށް ގޮސް ގޮއްވާލާނެ ކަމަށް ބުނި މައްސަލައެއްގައި ވެސް ދެ މީހަކު ކުރިން ހައްޔަރު ކުރި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ އަށް ފަހު އެފަދަަ ގޮތަށް ދޭ އިންޒާރުތައް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގު ކުރެ އެވެ.