Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:20
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:43
މަގްރިބް 18:21
ޢިޝާ 19:35
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

12 ނޮވެމްބަރ 2022

ގދ. ވާދޫ ކައިރިއަށް މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި މީހަކު ގެއްލިގެން މިއަދު ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

އާސިމާ ނިޒާރު އާސިމާ ނިޒާރު

ގދ. ވާދޫ ކައިރިއަށް މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި މީހަކު ގެއްލިގެން މިއަދު ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، ވާދޫ ކުޑަ ކަނޑާ ދިމާލުން 12 މޭލު ބޭރުން މުދާ އުފުލާ ދޯނި ބަންޑުން ޖަހާލައިގެން މެންދުރު ފަހު 1:25 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ އަތޮޅު ފަރެސްމާތޮޑާއިން ފުރައިގެން ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް "ލިއޯ ސަކްސަސް" ނަމަކަށް ކިޔާ ލޭންޑިން ކްރާފްޓް ބަންޑުން ޖަހާލިއިރު އޭގައި ހަތަރު މީހުން ތިއްބެވެ. ތިން މީހުން ސަލާމަތްކުރީ ވާދޫ ސީވީޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯނިން ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ގެއްލުނު މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ލޭންޑިން ކްރާފްޓް ބަންޑުން ޖަހާލީ އެ ބޯޓުގެ ބެޓެރީ ފެއިލްވެ، ދިޔަވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.