Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަގްރިބް 18:19
ޢިޝާ 19:34
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ވައިގެ ޝޯއެއްގައި ދެ ބޯޓު ޖެހިއްޖެ

ވައިގެ ޝޯއެއްގައި ދެ ބޯޓު ޖެހިއްޖެ

13 ނޮވެމްބަރ 2022

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ޓެކްސަސްގައި އިއްޔެ ބޭއްވި، ވައިގެ އުދުހުންތަކުގެ ދައްކާލުމެއްގައި ބައިވެރިވި ދެ މަތިންދާބޯޓެއް ވައިގެ ތެރޭގައި ޖެހި އެއިން ދަތުރުކުރި މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ޓެކްސަސްގައި އިއްޔެ ބޭއްވި، ވައިގެ އުދުހުންތަކުގެ ދައްކާލުމެއްގައި ބައިވެރިވި ދެ މަތިންދާބޯޓެއް ވައިގެ ތެރޭގައި ޖެހި އެއިން ދަތުރުކުރި މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އެމެރިކާގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ވައިގެ ތެރޭގައި ދެ ބޯޓު ޖެހުނީ ވައިގެ ބަނދަރުން ފުރައިގެން ވަރަށް ތިރިން ދަތުރު ކުރަނިކޮށެވެ. އެ ދެ މަތިންދާބޯޓުން ދަތުރުކުރީ ކިތައް މީހުން ކަމެއް، އަދި މި ހާދިސާގައި މަރުވީ ޖުމްލަ ކިތައް މީހުން ކަމެއް ވެސް، އެމެރިކާ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ނުބުނެ އެވެ.

ޓެކްސަސްގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނި ގޮތުގައި މި ހާދިސާގައި އެކްސިޑެންޓްވެފައި ވަނީ، ދެ ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އުފައްދައި ބޭނުންކުރި ދެ ބޯޓެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ބޯޓަކީ، ބޮއިން ބީ-17 ފްލައިން ފޯޓްރެސްގެ، ހަތަރު އިންޖީނުލީ، ބޮން އަޅާ ބޯޓެކެވެ. ދެ ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާ ސިފައިން މިބާވަތުގެ ބޯޓުތައް ބޭނުންކުރީ ޖަރުމަން ވިލާތުގެ ސިފައިންނަށް ހަމަލާ ދިނުމަށެވެ.

ވިންގްސް އޯވާ ޑެލަސްގެ ނަމުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ޝޯގެ ތެރޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އެކްސިޑެންޓްވި އަނެއް ބޯޓަކީ، ބެލް ޕީ-63 ކިންގްކޮބްރާގެ، މަތިންދާބޯޓެކެވެ. އެމެރިކާގައި އުފެއްދި، އެއް އިންޖީނު އެޅި މި ބޯޓަކީ ދެ ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ޖަރުމަން ވިލާތުގެ ސިފައިންނަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް، ސޮވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ ވައިގެ ލަޝްކަރުގައި ބޭނުންކުރި މަތިންދާބޯޓެކެވެ.

ދެ ބޯޓު ޖެހުމާއެކު އެ ދެ ބޯޓުގައި ރޯވެ، އޭގެ ތެރެއިން ބީ-17 މަރުކާގެ ބޯޓު ދެބުރިގެން ބިމަށް ވެއްޓުނެވެ. އަދި އަނެއް ބޯޓު ވައިގެ ތެރޭގައި ކުދިކުދިވެގެން ބިމަށް ފޭބި އެވެ. ދެ ބޯޓުގެ ބައިތައް ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުމާއެކު އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހުޅުގަނޑެއް ރޯވި އެވެ.

އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް އޭވިއޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ބުނި ގޮތުގައި އިއްޔެގެ މި ހާދިސާ އެ އިދާރާ އިން މިހާރު އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައި އޮތް މި ޝޯ ފެށުނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގުމާއެކު، މިއަދުގެ ބައި ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފަ އެވެ.