Roadha Mihaaru
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަގްރިބް 18:18
ޢިޝާ 19:30
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
މަތިންދާބޯޓް ވެއްޓި "ޓާޒަން" މަރުވެއްޖެ

މަތިންދާބޯޓް ވެއްޓި "ޓާޒަން" މަރުވެއްޖެ

01 ޖޫން 2021

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ޓީވީ އެޑްވެންޗަ ފިލްމު "ޓާޒާން އިން މެންހަޓަން" ގެ ޓައިޓްލް ރޯލު ކުޅުނު އެކްޓަރު ޖޯ ލާރާ، މަތިންދާބޯޓް ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާއެއްގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އަހުމަދު އަދްޝަން އަހުމަދު އަދްޝަން

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ޓީވީ އެޑްވެންޗަ ފިލްމު "ޓާޒާން އިން މެންހަޓަން" ގެ ޓައިޓްލް ރޯލު ކުޅުނު އެކްޓަރު ޖޯ ލާރާ، މަތިންދާބޯޓް ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާއެއްގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

މީޑިއާތަކުން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެމެރިކާގެ ޓެނެސީގައި ޖޯ، 58، އާ އެކު އިތުރު ހަ މީހަކު މަރުވީ މަތިންދާބޯޓު ފެންގަނޑަކަށް ވެއްޓިގެން ކަމަށެވެ. ބޯޓްގެ ބައެއް ބައިތަކާއި މަރުވި މީހުންގެ ހަށިތަކުގެ ބައިތައް ވެސް ބޯޓް ވެއްޓުނު ފެންގަނޑުގެ ތެރެއިން ފެނިފައިވެ އެވެ. ބޯޓު ވެއްޓެން ދިމާވި ސަބަބު ހޯދަން އެ މިހާރު އަންނަނި އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

ޕާސީ ޕްރީސްޓް ލޭކަށް ވެއްޓުނު ބޯޓަކީ ޖޯގެ ސެސްނާ ސީ501 މަރުކާގެ ކުޑަ މަތިންދާބޯޓެކެވެ. ހަތް މީހުންނާ އެކު އޭތި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ދަތުރުކުރީ ސްމާނާ އެއާޕޯޓުން ފްލޮރިޑާގެ ޕާމް ބީޗަށެވެ.

ބޯޓް ވެއްޓުނު އިރު އޭގައި ތިބީ ޖޯ އާއި އަންހެނުން ގުވެން ޝޭމްބްލިން ލާރާ އާއި ދަނބިދަރި ބްރޭންޑަން ހަނާ އާއި އާއިލާގެ ގާތް އިތުރު ބައެކެވެ.

ޓާޒަން އިން މެންހަޓަން (1989) ކުޅެގެން ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ހޯދުމަށް ފަހު ޖޯ ވަނީ "ޓާޒަން": ދި އެޕިކް އެޑްވެންޗާޒް" ކިޔާ 22 އެޕިސޯޑް ސީރީޒެއް ވެސް 1996-1997 އަށް ކުޅެފަ އެވެ. ދެހާސް ވަނަ އަހަރު އެކްޓިން ދޫކޮށްލައި ކަންޓްރީ މިއުޒިކަށް ކެރިއަރު ބަދަލުކުރި ޖޯ ކުޅެފައިވާ ފީޗާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެރީ މީން މެން (2000)، ލީމާ: ބްރޭކިން ދަ ސައިލެންސް (1999)، ސްޓީލް ފްރޮންޓިއާ (1995) އަދި ސަންސެޓް ހީޓް (1992) ހިމެނެ އެވެ.