Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:20
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:43
މަގްރިބް 18:21
ޢިޝާ 19:35
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ތިން އެކްސިޑެންޓަކާ ގުޅިގެން ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި

ބޮޑު ތިން އެކްސިޑެންޓަކާ ގުޅިގެން ދިގު މުއްދަތަކަށް ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި

16 ޖޫން 2019

ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ހައިވޭގައި މި މަހު ހިނގި ބޮޑު ތިން އެކްސިޑެންޓްގައި އިހުމާލުވި ޑްރައިވަރުންގެ ލައިސަންސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ދިގު މުއްްދަތަކަށް ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

މުހައްމަދު ނަސީމް މުހައްމަދު ނަސީމް

ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ހައިވޭގައި މި މަހު ހިނގި ބޮޑު ތިން އެކްސިޑެންޓްގައި އިހުމާލުވި ޑްރައިވަރުންގެ ލައިސަންސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ދިގު މުއްްދަތަކަށް ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ މި ފިޔަވަޅު އެޅީ ފުލުހުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި އެދުމުން ކަމަށެވެ.

ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓީ މި މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ލިންކް ރޯޑުގެ ޑިވައިޑާތަކުގައި ކާރެއް ޖެހި، އެ ޑިވައިޑަރުތައް ހަލާކުވި އެކްސިޑެންޓާއި މި މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރުގެ ފާރުގައި ކާރަކުން ޖެހުނު އެކްސިޑެންޓް އަދި މި މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު ޑިވައިޑާތަކުގައި ކާރަކުން ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެންނެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން، އިހުމާލުވި ޑްރައިވަރުގެ ލައިސަންސް އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ހިފެހެއްޓުމާއި އެ އެކްސިޑެންޓް ރިޕޯޓް ނުކުރި މީހަކު ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ. ދެ ވަނަ އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ޑްރައިވަރުގެ ލައިސަންސް އެއް އަހަރާއި ހަ މަސް ދުވަހަަށް ހިފަހައްޓާފައި ވާއިރު ތިން ވަނަ އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ޑްރައިވަރުގެ ލައިސަންސް އެއް އަހަރަށް ވަނީ ހިފަހައްޓައިފަ އެވެ.

ބްރިޖާ ގުޅިފައިވާ ހައިވޭގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ޑިވައިޑަރުތައް ފަސް އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހަލާކުވެފައިވެ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ވެސް ޑިވައިޑާގެ ބައެއް ވަނީ ހަލާކުވެފަ އެވެ.

އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސުހެއިލް އަހުމަދު މިއަދު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ބަހައްޓާފައި ހުރި ޑިވައިޑާތަކުގެ ބަދަލުގައި ރަނގަޅު ޑިވައިޑާތަކެއް ބެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންކްރީޓުން ޑިވައިޑާތައް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.