Roadha Mihaaru
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަގްރިބް 18:18
ޢިޝާ 19:30
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ސަނާގެ ދެމަފިރިން އުމްރާގެ އަޅުކަމުގައި

ސަނާގެ ދެމަފިރިން އުމްރާގެ އަޅުކަމުގައި

21 ޑިސެމްބަރ 2021

ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލައި މިދިޔަ އަހަރު މުފުތީއަކާ ކައިވެނިކުރި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ސަނާ ޚާން، ފިރިމީހާ އެކު މައްކާގައި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

އަހުމަދު އަދްޝަން އަހުމަދު އަދްޝަން

ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލައި މިދިޔަ އަހަރު މުފުތީއަކާ ކައިވެނިކުރި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ސަނާ ޚާން، ފިރިމީހާ އެކު މައްކާގައި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ދެމަފިރިންގެ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ވެސް ޕޯސްޓް ކޮށްފައިވެ އެވެ. ސަނާ ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ އެ މީހުންގެ އުމްރާ ދަތުރު އިންތިޒާމުކޮށް ދިން މީހުންނަށް ޝުކުރު ވެސް އަދާކޮށްފަ އެވެ.

ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލައި ސަނާ އާއި މުފުތީ އަނަސް ސައީދު ކައިވެނިކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު އެވެ. ދިރިއުޅުމަށް ގެނައި ބޮޑު ބަދަލާ އެކު އޭނާ މިހާރު ލައި އުޅެނީ ބުރުގާއާ އެކު ގަޔަށް ދޫ އަބާޔާ އެވެ.

ސަނާގެ ދެމަފިރިން މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ވެސް ހޭދަކުރި އެވެ.

ސަނާ، 32، ކުޅެފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހައްލާ ބޯލް (2008)، ޖޭ ހޯ (2014) އަދި ވަޖާ ތުމް ހޯ (2016) ހިމެނެ އެވެ. ރިއަލީޓީ ޝޯތަކުގެ ތެރެއިން ކަލާޒްގެ "ބިގް ބޮސް" އާއި "ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" ގައި ވެސް އޭނާ ވާދަކޮށްފައިވެ އެވެ.