Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:20
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:43
މަގްރިބް 18:21
ޢިޝާ 19:35
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ލިފްޓެއް ވެއްޓި ދެ ބިދޭސީންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ގުދަނެއްގައި ހުރި ލިފްޓެއް ވެއްޓި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

09 އެޕްރީލް 2022

ހުޅުމާލޭ ގުދަނެއްގައި ހުރި މުދާ އުފުލާ ލިފްޓެއް ވެއްޓި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

މޫސާ ރަޝީދު މޫސާ ރަޝީދު

ހުޅުމާލޭ ގުދަނެއްގައި ހުރި މުދާ އުފުލާ ލިފްޓެއް ވެއްޓި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެ ހާދިސާގައި އަނިޔާވީ ދެ ބިދޭސީންނަށެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެއީ އެ ގުދަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެ މީހުންނެވެ.

އެ ދެ މީހުންނަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން އަންނަނީ ފަރުވަދެމުންނެވެ. އެ މީހުންނަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

މިއަދު ހަވީރު 5:00 ހާއިރު ހިނގި އެ ހާދިސާ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.