Roadha Mihaaru
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަގްރިބް 18:18
ޢިޝާ 19:30
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ ހަތް މީހެއް

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވީ އިންޑިއާގެ ހަތް މީހުންނާއި ބަންގުލަދޭޝްގެ ދެ މީހެއް: ޕޮލިސް

11 ނޮވެމްބަރ 2022

މ. ސެންޑްރޯޒްގެ ހުޅަނގުބައިގައި އިއްޔެ ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި 10 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިންޑިއާގެ ހަތް މީހަކާއި ބަންގުލަދޭޝްގެ ދެ މީހަކު ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

އިފްރާޒް އަލީ އިފްރާޒް އަލީ

މ. ސެންޑްރޯޒްގެ ހުޅަނގުބައިގައި އިއްޔެ ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި 10 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިންޑިއާގެ ހަތް މީހަކާއި ބަންގުލަދޭޝްގެ ދެ މީހަކު ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

އެކަމަކު، މަރުވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ މައުލޫމާތު އަދިވެސް ޔަގީން ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ބައެއް އިދާރާތަކުން އިއްޔެ އާންމުކުރި މައުލޫމާތުތަކުގައިވާ ގޮތުން މަރުވީ އިންޑިއާގެ ނުވަ މީހަކާއި ބަންގުލަދޭޝްގެ އެކެކެވެ. ނަމަވެސް އެ މައުލޫމާތު ޔަގީންކު ރެވުނީ މިއަދު ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ދިން މަރުގެ ތަފުސީލު:

- އިންޑިއާގެ ތިން އަންހެނަކާއި ހަތަރު ފިރިހެނުން.

- ބަންގުލަދޭޝަން އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއް.

މަރުވި ބައެއް މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހި، ކާކުކަން ދެނެގަންނަން އުނދަގޫވި އެވެ.

މަރުވި އެންމެންގެ ހަށިގަނޑު ވެސް މިހާރު އޮތީ ގަލޮޅު މޯޗަރީގަ އެވެ.

އިއްޔެ ރޭ 12:30 ގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ވެސް އަންނަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ވެސް އޮތީ ކާކުކަން ނޭނގޭ ވަރަށް ފިހިފަ އެވެ.

މިހާތަނަށް މާލޭގައި ހިނގި އެންމެ ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގީ ސެންޑްރޯޒް ހުޅަނގުބައިގައި ތިރީގައި ހުންނަ ޖަރާޖެއްގައި ރޯވެގެން ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އެ ގޭގައި މަތީ ފުލޯގައި ދިރިއުޅުނީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝް، ސްރީ ލަންކާ އަދި އިންޑިއާ މީހުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.