Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:20
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:43
މަގްރިބް 18:21
ޢިޝާ 19:35
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ދެ ހާދިސާއެއްގައި ދ.އަތޮޅުން ދެ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ދެ ހާދިސާއެއްގައި ދ. އަތޮޅުން ދެ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

21 ޖުލައި 2021

ދ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އައި ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

މާއިދާ މުހައްމަދު ރަޝާދު މާއިދާ މުހައްމަދު ރަޝާދު

ދ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އައި ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ޔުކްރެއިންގެ އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު މަރުވެފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް މިއަދު މެންދުރު 12:30 ހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އެކަމާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ދ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓެއްގައި އާއިލާއާ އެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން އައި ރަޝިއާގެ ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވެސް އިއްޔެ މަރުވެފައިވެ އެވެ. އެ ކުއްޖާ މަރުވީ، ސްވިމިންޕޫލަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ދިމާވި ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ވާއިރު، ފ. ނިލަންދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް އޮތީ މަރުވެފައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

މަރުގެ މި ދެ ހާދިސާ ހިނގީ ދ. އަތޮޅުގެ ކޮން ރިސޯޓެއްގައި ކަމެއް ފުލުހުން ނުބުންޏެވެ. އެއީ އެއް ރިސޯޓެއް ކަމެއް ނުވަތަ ދެ ރިސޯޓެއް ކަމެއް ވެސް ނުބުނެ އެވެ.