Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:20
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:43
މަގްރިބް 18:21
ޢިޝާ 19:35
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ބެޓެރީ ބައިސިކަލަކާއި ކާރެއް ޖެހި ބަޔަކަށް އަނިޔާ

ބެޓެރީ ބައިސިކަލަކާއި ކާރެއް ޖެހި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ، އެކެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

16 އެޕްރީލް 2022

ހުޅުމާލޭގައި ބެޓެރި ބައިސިކަލަކާއި ޓެކްސީއެއް ޖެހި އޭގައި ތިބި މީހުންނަށް މިރޭ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ބެޓެރި ބައިސިކަލަކާއި ޓެކްސީއެއް ޖެހި އޭގައި ތިބި މީހުންނަށް މިރޭ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތައް ކައިރީގައި މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގިއިރު، ބެޓެރީ ބައިސިކަލް ދުއްވަން އިން ފިރިހެންމީހާ އަށް އަނިޔާވެގެން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނީ އެ މީހާ އަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޓެކްސީގައި ތިބި އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެންކުއްޖަކާއި ފިރިހެންކުއްޖަކަށް އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކަށް ވެސް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިގެން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.