Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:20
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:43
މަގްރިބް 18:21
ޢިޝާ 19:35
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ލޯންޗް އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ލޯންޗް އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި، ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

21 މެއި 2022

ގއ. ވިލިނގިލީގައި މިރޭ ހިނގި ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

މުއިއްޒު އިބްރާހިމް މުއިއްޒު އިބްރާހިމް

ގއ. ވިލިނގިލީގައި މިރޭ ހިނގި ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އެ އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ވިލިނގިލީ ނެރުން ވަންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި، ނެރުގައި ޖެހިގެންނެވެ. އެކްސިޑެންޓްގައި މޫދަށް ވެއްޓި، ގެއްލުނު ދެ މީހުން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ފެނިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް އޮތީ މަރުވެފަ އެވެ.

މި ހާދިސާގައި މަރުވީ ވިލިނގިލި ދޫރެސް މިސްބާހް އަބްދުލް މުހުސިނާއި ނ. ލަންދޫ އުރަހަ މުހައްމަދު ޟާފިއު އެވެ.

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓްވިއިރު ލޯންޗްގައި ފަސް މީހުން ތިއްބެވެ.

އެކްސިޑެންޓްވި ލޯންޗް

އެކްސިޑެންޓްވި ލޯންޗް

ބާކީ ތިބި ތިން މީހުންނަށް އެކި އަނިޔާވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އެ މީހުންގެ ހާލަތާ ބެހޭ ތަފްސީލެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

އެ މީހުން މިހާރު މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނީ އެ ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ފަރުވާދެނީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ކަމަށެވެ.