Roadha Mihaaru
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަގްރިބް 18:18
ޢިޝާ 19:30
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ލ. ގަމުގައި ކުއްޖަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ލ. ގަމުގައި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ކަތިވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

20 އޮކްޓޯބަރ 2017

ލ. ގަމުގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ކުއްޖަކަށް ކަތިވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

މުހައްމަދު ޔާމީން މުހައްމަދު ޔާމީން

ލ. ގަމުގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ކުއްޖަކަށް ކަތިވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ރޭ 9:30 ހާއިރު ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ނުދެ އެވެ.

މުކުރިމަގު އަވަށުގައި ހިންގި މި މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވެފައިވަނީ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. އޭނާއަށް ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އަންނަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

ގަމު ކައުންސިލް މެމްބަރު އިސްމާއިލް ޒަކީ މިއަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުއްޖާއަށް ހަމަލާ ދިނީ ދެ ސައިކަލެއްގައި އައި ހަތަރު މީހުންގެ ގްރޫޕަކުންނެވެ. ޒަހަމްވީ މުކުރިމަގު އަވަށު ކުއްޖެއް ކަމަށާއި މާރާމާރީ ހިންގީ އެހެން އަވަށަކުން އައި ބައެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޒަހަމްވި މީހާ އާއި އިތުރު މީހަކު ހިނގާފައި ދަނިކޮށް، މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ހަތަރު މީހަކު ސައިކަލްގައި އައިސް ބޮޑު ވަޅިން (ކަތިވަޅިން) ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި،" އިސްމާއިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޒަހަމްވި ކުއްޖާގެ މޫނުމައްޗަށާއި އަތަށް ވަނީ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިފަ އެވެ. އެކަމަކު، ހާލު ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް ވެސް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މޫނު މައްޗަށް ލިބުނު ޒަހަމްތައް މިހާރު ވަނީ ފަހާފައި. އަތަށް ވަޅި ހެރީ ވަރަށް ފުންކޮށް. މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ސާޖަރީއެއް ހެދުމަށް އެދަނީ ތައްޔާރުވަމުން،" އިސްމާއިލް ވިދާޅުވި އެވެ.