Roadha Mihaaru
ރަޝްމު މަރުވި މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

ރަޝްމު މަރުވި މައްސަލާގައި، ކާރު ދުއްވަން އިން މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

02 މެއި 2018

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑުގައި މިދިޔަ މާޗް މަހު ސައިކަލަކާއި ކާރެއް ޖެހި ޒުވާނަކު މަރުވި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައި، ކާރު ދުއްވަން އިން މީހާ އަށް ދައުވާ ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރެލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

އަހުމަދު އަދްޝަން އަހުމަދު އަދްޝަން

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑުގައި މިދިޔަ މާޗް މަހު ސައިކަލަކާއި ކާރެއް ޖެހި ޒުވާނަކު މަރުވި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައި، ކާރު ދުއްވަން އިން މީހާ އަށް ދައުވާ ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރެލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ހިތަދޫ ނޫމުގުމާގޭ މުހައްމަދު ރަޝްމު ރިޔާޒް މަރުވި މައްސަލާގައި ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދުނީ، ކާރު ދުއްވި މީހާގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވީ މިދިޔަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، އެކްސިޑެންޓު ހިނގި އިރު ކާރު ދުއްވަން އިނީ މަރަދޫގެ ޒުވާނެކެވެ. އޭނާ އަކީ ގަމުގައި ހިންގާ ފްލައިން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރެކެވެ.

އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރު ވެސް ކުރި އެވެ. އެކަމަކު ފަހުން ވަނީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ.

Addu Accident:  Emme bodethi aniya thah reygai!

Addu Accident: Emme bodethi aniya thah reygai!

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ރަޝްމް އެކްސިޑެންޓްވީ މާޗް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ.

ލިންކް ރޯޑުން ކުނިކޮށްޓާ ދިމާލުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި މަރުވި ރަޝްމު އަކީ، ޝަންގްރިއްލާ ވިލިނގިލި ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭ ލިއޯ ޝަޓްލްގެ ޑްރައިވަރެކެވެ. ކާރުގައި ޖެހި އޭނާ އެކްސިޑެންޓުވީ ޑިއުޓީ އަށް ދިޔަ މަގުމަތީގަ އެވެ.

ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވި ކާރާއި ރަޝްމުގެ ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓްވެ، އޭނާ އަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި ވެ އެވެ. ރަޝްމް މަރުވި ހާދިސާ އަކީ އައްޑޫގައި މިހާތަނަށް ހިނގި އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި އެންމެ ބޮޑެތި ޒަހަމްތައް މީހަކަށް ލިބުނު ހާދިސާ އެވެ.