Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:20
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:43
މަގްރިބް 18:21
ޢިޝާ 19:35
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ކޮންކްރީޓް ޕަމްޕަކުން ޖެހި މީހެއްގެ ފައި ޗިސްވެއްޖެ

ކަފުޖަހައިގެން ގެންދިޔަ ކޮންކްރީޓް ޕަމްޕަކުން ޖެހި މީހެއްގެ ފައި ޗިސްވެއްޖެ

30 ޖޫން 2019

ޕިކަޕެއްގެ ކަފު ޖަހައިގެން މާލޭގެ މަގެއްގެ މަތިިން ގެންދިޔަ ކޮންކްރީޓް ޕަމްޕް މެޝިނެއްގެ ފުރޮޅުން ޖެހި މީހެއްގެ ފައި ވަރަށްބޮޑަށް ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

މުހައްމަދު ނަސީމް މުހައްމަދު ނަސީމް

ޕިކަޕެއްގެ ކަފު ޖަހައިގެން މާލޭގެ މަގެއްގެ މަތިިން ގެންދިޔަ ކޮންކްރީޓް ޕަމްޕް މެޝިނެއްގެ ފުރޮޅުން ޖެހި މީހެއްގެ ފައި ވަރަށްބޮޑަށް ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ރޭ މެންދަމުން އަލިވެ، އެކެއް ޖަހާ އެހާކަށް ހާއިރު އިސްކަންދަރު މަގުގައި ހިނގި އެ ހާދިސާގައި ކޮންކްރީޓް ޕަމްޕުގެ ފުރޮޅު ދަށުވީ އެ މަގުގައި ޕާކްކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލްތަކެއްގެ ކައިރިން ހިނގާފައި ދިޔަ މީހެއް ކަމަށެވެ. އެ ހާދިސާ ހިނގި އިރު ޕިކަޕް ދުއްވަން އިނީ ފުލުުހުން ބުނިގޮތުގައި ބިދޭސީއެކެވެ. އެ މައްސަލަ ފުލުހުން މިހާރު އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހަކު "މިހާރު" އަށް ބުނި ގޮތުގައި އެ އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ފައިތިލަ އޮތީ ޗިސް ވެފަ އެވެ. އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ އުމުރުން 41 އަހަރުގެ މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އޭނާގެ ފަޔަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އަނިޔާގެ ތަފުސީލެއް އެ ހޮސްޕިޓަލަކުން އަދި ނުދެ އެވެ.