Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަގްރިބް 18:19
ޢިޝާ 19:34
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓްވި ދެ ދިވެއްސަކު ޓެސްޓްކުރަނީ

ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓްވި ދެ ދިވެއްސެއްގެ ކިބައިން ކޮވިޑްގެ އަލާމާތް ފެންނާތީ ޓެސްޓްކުރަނީ

22 މާޗް 2020

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާ އަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓުވި ދެ ދިވެއްސެއްގެ ކިބައިން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެންނާތީ ޓެސްޓްކޮށް އެކަހެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާ އަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓުވި ދެ ދިވެއްސެއްގެ ކިބައިން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެންނާތީ ޓެސްޓްކޮށް އެކަހެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

ރީތިރަށް ރިސޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓްވެ ބަލީގެ އަލާމާތް ފެނިގެން ދެ މީހަކު ޓެސްޓުކުރަން ގެންދަނީ މާލެ އިން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިރޭގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި މަބްރޫކް ވަނީ ފެލައިނީއާ ބައްދަލުވި އެންމެން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެޗްޕީއޭ އަށް ގުޅައި އެންގުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. ފެލައިނީއާ ބައްދަލުވި ބައެއް މީހުން އެކަން ނާންގައި ތިބޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި މަބްރޫކް ވަނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ތެރެއިން މީހުން ހޯދަންދެން ނުތިބެ އަމިއްލަ އަށް ރިޕޯޓްކުރުމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެންނާތީ ދެ ދިވެއްސަކު ޓެސްޓްކޮށް ވެލިދޫ އައިސޮލޭޝަނަށް މިހާރު ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ އާއި ރިސޯޓްގައި ވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން މެންދުރު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ޗައިނާގެ ޝަންޑޮން ލުނެން އަށް ކުޅޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގުނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ. މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އެ ތާރީހަށް ބަލައި އަދި 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ބަލާއިރު ފެލައިނީ އަށް އެ ބަލި ޖެހިފައި އޮވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އެންމެ އަވަސް ތާރީހަކީ މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހެވެ.

ފެލައިނީ އަށް ވައިރަސް އެރީ ރާއްޖޭގައި ނޫން ކަމަށް ބެލެވުނަސް، އޭނާއާ ކޮންޓެކްޓްވި އެންމެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފެލައިނީ ރާއްޖެ އައުމުން އޭނާއާ އެކު ބައެއް ދިވެހިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވެފައިވެ އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް-19 ހުރި 13 މީހަކު ރާއްޖޭން މިހާތަނަށް ފެނިފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 11 ޓޫރިސްޓުންނާއި ކުރެއްދޫ ރިސޯޓްގެ ޑޮކްޓަރަކާއި އޭނާގެ އެހީތެރި އެވެ. އެއީ ވެސް ދެ ބިދޭސީންނެވެ.

މުޅި ދުނިޔެ އަށް ބަލާއިރު މިހާތަނަށް 318،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް މި ބަލި ޖެހި 13،600 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް މިހާރު ވަނީ ރިސޯޓްތަކަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުން ނޫން، ރާއްޖޭން ބޭރުން އަންނަ އެންމެ ކަރަންޓީނުކުރުމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި ރިސޯޓްތަކަށް ދިއުމާއި ރިސޯޓްތަކުން ފޭބުން ވެސް މަނާކޮށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަނީ އަޅައިފަ އެވެ.