Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:20
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:43
މަގްރިބް 18:21
ޢިޝާ 19:35
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ސައިކަލެއް ކަހާލައި، މީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ހައިވޭގައި ދުއްވި ސައިކަލެއް ކަހާލައި، މީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

08 އޮކްޓޯބަރ 2021

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ހައިވޭގައި މިރޭ ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކަހާލައި، އެ ސައިކަލު ދުއްވަން އިން މީހާ ވެއްޓި އޭނާ އަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ އެވެ.

އިފްރާޒް އަލީ އިފްރާޒް އަލީ

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ހައިވޭގައި މިރޭ ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކަހާލައި، އެ ސައިކަލު ދުއްވަން އިން މީހާ ވެއްޓި އޭނާ އަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ ސައިކަލް ކަހައިލީ މާލެ އިން ހުޅުމާލެ އަށް ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް، ހައިވޭގެ ހަތަރު ލޭން ހިމެނޭ ހިސާބުން ކަމަށެވެ.

އަނިޔާވި، އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ފިރިހެންމީހާ އަށް މިހާރު ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏަސް އަދި ތަފުސީލެއް ނުދެ އެވެ.