Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަގްރިބް 18:19
ޢިޝާ 19:34
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

04 ޖުލައި 2022

މާލޭގެ އެކުވެނި ޓްރެކް ސަރަހައްދުން ބޭރު މަގުން ދުއްވާފައި ދިޔަ އެމްޓީސީސީގެ ބަހެއްގައި ކާރެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ހިނގައިފި އެވެ.

މާއިދާ މުހައްމަދު ރަޝާދު މާއިދާ މުހައްމަދު ރަޝާދު

މާލޭގެ އެކުވެނި ޓްރެކް ސަރަހައްދުން ބޭރު މަގުން ދުއްވާފައި ދިޔަ އެމްޓީސީސީގެ ބަހެއްގައި ކާރެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ހިނގައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެކްސިޑެންޓުގައި ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވެ، ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އައިޖީއެމްއެޗުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އެ ހަތަރު މީހުންނަށް އިމަޖެންސީ ރޫމުގައި މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ތަފުސީލެއް އަދި ނުދެއްވަ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނިގޮތުގައި، އެކްސިޑެންޓްވި ކާރުގައި ތާށިވި މީހުން އެ ކާރުން ނެރެ، ސަލާމަތްކުރީ ފަޔާ ސާވިސްގެ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގަ އެވެ.

"އެ މީހުން ވަނީ ފަރުވާ ދިނުމަށް އެމްބިއުލާންސްގައި ހޮސްޕިޓަލަށް މިހާރު ގެންގޮސްފައި،" އެމްއެންޑީއެފުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ވެ އެވެ.

މިރޭ އިރުއޮއްސުނުހާއިރު ހިނގި އެ އެކްސިޑެންޓުގައި ޑަބަލް ޑެކާ ބަހާއި ކާރަށް ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވި އެވެ. އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ބަހުގައި ޖެހުނު ޕްރައވެޓް ކާރު.

އެމްޓީސީސީގެ ބަހުގައި ޖެހުނު ޕްރައވެޓް ކާރު.

އާންމުވެފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެމްޓީސީސީގެ ބަހުގެ ޖެހިފައި ވަނީ ރަތް ކުލައިގެ ޕްރައިވެޓް ކާރެކެވެ. ކާރު އެއްކޮށް ފުނޑުފުނޑުވެފައިވާއިރު އެ ޖެހުނު ބާރުގައި ބަހުގެ ކުރީކޮޅު އޮތީ ބަނޑިވެފަ އެވެ. އަދި ބިއްލޫރިގަނޑު އޮތީ އެއްކޮށް ތަޅައިގެން ގޮސްފަ އެވެ.

މާލޭގައި އެމްޓީސީސީގެ ބަހަކާއި ކާރެއް ޖެހި މިއަދު އިރުއޮއްސުނުއިރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓް.-- ފޮޓޯ: އެމްވީ ކްރައިސިސް.

މާލޭގައި އެމްޓީސީސީގެ ބަހަކާއި ކާރެއް ޖެހި މިއަދު އިރުއޮއްސުނުއިރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓް.-- ފޮޓޯ: އެމްވީ ކްރައިސިސް.

އެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވި މީހުންގެ އެހީގަ އެވެ.

އެކްސިޑެންޓަށް ފަހު އެމްޓީސީސީން މިހާރު ވަނީ ވެސްޓް ޕާކް ސަހަރައްދުގެ ބަސް ރޫޓް ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް ޑައިވާޓް ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ވެސްޓް ޕާކް ސަރަހައްދުން ފަށާ ބަސް ދަތުރުތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.