Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:20
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:43
މަގްރިބް 18:21
ޢިޝާ 19:35
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ފީނަން ގޮސް އުޅެނިކޮށް އުނގޫފާރު ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ފީނަން ގޮސް އުޅެނިކޮށް އުނގޫފާރު ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

25 އޮކްޓޯބަރ 2022

ށ. ގޮނާފަރު ފަޅުގެ ބޭރަށް ޑައިވްކުރަން ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ޒުވާނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

މާއިދާ މުހައްމަދު ރަޝާދު މާއިދާ މުހައްމަދު ރަޝާދު

ށ. ގޮނާފަރު ފަޅުގެ ބޭރަށް ޑައިވްކުރަން ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ޒުވާނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

މަރުވެފައި ވަނީ ރ. އުނގޫފާރަށް ނިސްބަތްވާ އަބްދުﷲ ސޯދިގު، 22 އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ގޮނާފަރު ފަޅުގެ ބޭރަށް ޑައިވްކުރަން ގޮސް އުޅެނިކޮށް އޭނާ ގެއްލިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު 3:00 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނިކޮށް ފެނިފައި ވަނީ 4:15 ހާއިރު ކަމަށާއި އިތުރު ފަރުވާއަށް އެ އަތޮޅު ކަނޑިތީމު ސިއްހީ މަރުކަޒަަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް އެ ޒުވާނާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ސިއްހީ މަރުކަޒާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުންޏެވެ.