Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:20
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:43
މަގްރިބް 18:21
ޢިޝާ 19:35
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ގެއްލުނު މީހާ ނުފެނޭ، އިތުރު މީހަކަށް ފަރުވާ ދެނީ

ގެއްލުނު މީހާ އަދިވެސް ނުފެނޭ، އިތުރު މީހަކު ހާލު ދެރަވެގެން ފަރުވާ ދެނީ

02 މެއި 2022

ފުވައްމުލަކުގައި ޑައިވިން އަށް ދިޔަ އެކަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނައިރު، އޭނާއާއެކު ޑައިވިން އަށް ފޭބި ދެވަނަ މީހާގެ ހާލު ދެރަވެގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

މުއިއްޒު އިބްރާހިމް މުއިއްޒު އިބްރާހިމް

ފުވައްމުލަކުގައި ޑައިވިން އަށް ދިޔަ އެކަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނައިރު، އޭނާއާއެކު ޑައިވިން އަށް ފޭބި ދެވަނަ މީހާގެ ހާލު ދެރަވެގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

ފުވައްމުލަކު ނެރު ކައިރިއަށް ޑައިވިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ އެ ރަށުގެ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ސައީދެވެ. އޭނާއަކީ ފުވައްމުލަކުގައި އަމިއްލަ ޑައިވިން ސެންޓަރެއް ހިންގާ މީހެކެވެ.

އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޯސްޓްގާޑުން ކުރަމުން ދާއިރު އެ ރަށުގެ އެހެން ޑައިވަރުން ވެސް ދަނީ އެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ މީހާ -- ފޮޓޯ/ސޯޝަލް މީޑިއާ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ މީހާ -- ފޮޓޯ/ސޯޝަލް މީޑިއާ

އެ ހާދިސާގައި ހާލު ދެރަވެގެން ފަރުވާ ދެނީ ވެސް ސައީދާއެކު ޑައިވިން އަށް ދިޔަ ފުވައްމުލަކުގެ ޒުވާނަކަށެވެ.

ފުވައްމުލަކުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނިގޮތުގައި ދެ މީހުން ޑައިވިން އަށް ފޭބީ އެއްކޮށެވެ. ހާލު ދެރަވި ޒުވާނާ މައްޗަށް އެރިޔަސް، ސައީދުގެ ހަބަރެއް އޭގެފަހުން ނުވެ އެވެ. އަދި ހާލު ދެރަވި މީހާ ވެސް ހޭނެތުނީ ކަމަށް އެ މީހާ ބުންޏެވެ.

ހާލު ދެރަވި މީހާ އަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އިތުރު ފަރުވާ އަށް ފުރުވާލަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ސައީދު އެންމެ ފަހުން ލައިގެން ހުރީ ކަޅުކުލައިގެ ޑައިވިން ސޫޓެކެވެ. އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތައް އޭނާގެ ހަބަރެއް ވޭތޯ ބަލައިދޭން އެމްއެންޑީއެފުން އެދެ އެވެ.