Roadha Mihaaru
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:20
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:43
މަގްރިބް 18:21
ޢިޝާ 19:35
ކުއިޒް ބަދިގެ ވާހަކަ ރަން މުތް މީހުން ރެސްޓޯރަންޓް
ބަނގުރާ ކެއްކި މައްސަލާގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަނގުރާ ކެއްކި މައްސަލާގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

13 އޮކްޓޯބަރ 2022

މާލޭގައި ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ބަނގުރާ ކެއްކި މައްސަލާގައި ބިދޭސީއަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

އިފްރާޒް އަލީ އިފްރާޒް އަލީ

މާލޭގައި ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ބަނގުރާ ކެއްކި މައްސަލާގައި ބިދޭސީއަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރީ އުމުރުން 34 އަހަރު ފިރިހެނަކު ކަމަށެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ އެ ގޭތެރެއިން ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

އެކަމަކު، އެއީ ކޮން ގައުމެއްގެ މީހެއް ކަމެއް ފުލުހުން ނުބުނެ އެވެ.

ރޯޝަނީ މަގުގައި ހުންނަ އެ ގޭގައި ބަނގުރާ ކައްކާ ކަން ފަޅާއެރީ، އެ ގެ އިން ދުން އަރާތީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މިއަދު ހެނދުނު ގޮސް އެތަން ބެލުމުންނެވެ.

ދުން އަރާ ކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބުމާ އެކު ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އެ ގެއަށް ގޮސް ދޮރުގައި ތެޅުމުން އެއްވެސް މީހަކު ދޮރު ނުހުޅުވި ވެ. އެހެންވެ، ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެ ގެ އަށް ފުލުހުން ވަނީ އެވެ.

ބަނގުރާ ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ވެސް އެ ގޭތެރެއިން ފެނުނު ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.