Roadha Mihaaru
ސާފް ލީގުގެ ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންކަން ޒަޔާން ހޯދައިފި

ދިވެހި ސާފް ލީގުގެ ގައްދޫ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންކަން ޒަޔާން ހޯދައިފި

17 ފެބުރުއަރީ 2023

ގައްދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި އަހަރުގެ ދިވެހި ސާފް ލީގުގެ ފުރަތަމަ އިވެންޓް "ކަޅެގަލެކޮޑާ" ގެ ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންކަން މުހައްމަދު ޒަޔާން (ޗޮއްޕު) ހޯދައިފި އެވެ.

މުހައްމަދު ޒަޔާން ޒާހިރު މުހައްމަދު ޒަޔާން ޒާހިރު

ގައްދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި އަހަރުގެ ދިވެހި ސާފް ލީގުގެ ފުރަތަމަ އިވެންޓް "ކަޅެގަލެކޮޑާ" ގެ ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންކަން މުހައްމަދު ޒަޔާން (ޗޮއްޕު) ހޯދައިފި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ގައްދޫ ފައިނަލް ގައި ވެސް ވާދަކުރި ޗޮއްޕު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ، ފައިނަލް ހީޓުގައި ޔޫސުފް ކަޔާން ހަމްދާން ޒަކީ ބަލިކޮށްފަ އެވެ. ޗޮއްޕު ވަނީ ފައިނަލް ގައި ޖުމްލަ 12.38 ޕޮއިންޓް ހޯދައިފަ އެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ދެ ރާޅަށް ލިބުނީ 5.67 އަދި 6.67 އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ލީގުގައި ޗޮއްޕު ވަނީ ޖޫނިއާ އެންމެ ފަހު އިވެންޓް ކަމަށްވާ ކ. ހިންމަފުށީގައި އޮތް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފަ އެވެ. ޖޫނިއާ ކެޓެގަރީގެ އެންމެ ފަހު އަހަރު، ޗޮއްޕު، 17، މި ފެށީ ވެސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެންނެވެ.

ޔޫސުފް ކަޔާން (ވ)، ކަޅެގަލެކޮޑާ 2023 ގެ ރަނަރަޕް ޓްރޮފީއާ ހަވާލު ވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްއެސްއޭ

ޔޫސުފް ކަޔާން (ވ)، ކަޅެގަލެކޮޑާ 2023 ގެ ރަނަރަޕް ޓްރޮފީއާ ހަވާލު ވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްއެސްއޭ

ޔޫސުފް ކަޔާން އަށް ފައިނަލް ހީޓުގައި ލިބުނީ ޖުމްލަ 8.10 ޕޮއިންޓެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ރަނގަޅު ދެ ރާޅަށް ލިބުނީ 3.50 އަދި 4.60 އެވެ.

މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ހީޓްތައް ބޭއްވީ މިއަދު ހެނދުނު އެވެ. ޔޫސުފް ކަޔާން ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ 11.90 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ކަޔާން އަބްދުﷲ އަރީފް (ކައިޕުޓީ) ފަހަތަށް ޖައްސާލައިފަ އެވެ. ކައިޕުޓީ އަށް ސެމީ ފައިނަލް ހީޓުގައި ލިބުނީ 6.00 ޕޮއިންތެވެ.

ސެމީގެ ދެވަނަ ހީޓް ކުރިއަށް ދިޔައިރު ކަޅެގަލެކޮޑާ ސަރަހައްދުގެ ރާޅު ކޮންޑިޝަން އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. މި ހީޓުގައި ވާދަކުރި ޗޮއްޕު އާއި ޔަސީން އަހުމަދު ނާޝިދަށް ވެސް ރަނގަޅު ރާޅެއް ހޯދަން އުނދަގޫ ވި އެވެ. ދެ އެތުލީޓުން ވެސް ތިން ރާޅާ އެޅި އިރު ޗޮއްޕު ވަނީ ޖުމްލަ 6.50 ޕޮއިންޓް ހޯދައިފަ އެވެ. ޔަސީން އަށް ލިބުނީ 4.84 ޕޮއިންޓެވެ.

އެމްއެސްއޭ އިން މިދިޔަ އަހަރު ލީގުގެ ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަނެއް ނުހޮވަ އެވެ. އެކަމަކު އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ މި އަހަރު ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަން ހޮވާ ގޮތަށް ނިންމައިފަ އެވެ.

ޗޮއްޕު ވަނީ ގައްދޫ މުބާރާތުގެ އޯޕަން ކެޓެގަރީގައި ވެސް ވާދަ ކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ކެޓީ ކުއާޓާ ފައިނަލް ހީޓުގައި ނަޖާހު މުހައްމަދު (ކަނބޯ) އަތުން ބަލި ވެގެންނެވެ. ޔޫސުފް ކަޔާން ވަނީ އޯޕަން ކެޓެގަރީގެ ސެމީ ފައިނަލާ ހަމައަށް ދަތުރު ކޮށްފަ އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ކުރިއަށް ދިޔަ ސެމީ ފައިނަލް ގައި ކަޔާން ބަލިވީ ކަނބޯ އަތުންނެވެ.